Ia legătura cu noi:

ro Romanian
French Bakery
StiriConcurs

Concurs

FRENCH BAKERY organizeaza un Concurs

 

Regulament concurs

Art. 1. Organizator

SC MANU DEVELOPMENTS SRL, persoana juridica romana înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/13533/2008, Cod unic de înregistrare RO 24323149, având sediul în ,  Bucuresti, Bd Ion Mihalache nr.47, sect. 1 denumita în continuare “ORGANIZATORUL”

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării concursului. Participanţii vor fi înştiinţaţi prin e-mail sau telefon, iar publicul prin intermediul paginii de web www.frenchbakery.ro pe care este publicat prezentul regulament.

Art. 2. Durata concursului şi aria de desfăşurare

Concursul se desfăşoară in perioada 22.04-21.05.2014.
Concursul are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Art. 3. Condiţiile de participare

Are drept de participare orice persoana care îndeplineşte toate condiţiile de mai jos:
– Este cetăţean român sau cetăţean străin rezident în România
– Este cercetator (medic, biolog) şi şi-a completat toate datele reale şi corecte, inclusiv adresa de e-mail şi telefonul
– Este cadru universitar si detine titlul; stiintific de doctor acordat de o facultate acreditata

– Confirmă că a citit şi a înţeles prezentul Regulament Oficial şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate de acesta

Alte conditii :
– Proiectul prezentat nu trebuie sa mai fie inscris la o alta competitie / alt concurs cu finantare in 2014
Aplicantul trebuie sa depuna pana la data limita de 21.05.2014, un dosar continand Curriculum vitae in format Europass, o cerere de finantare, titlul proiectului de cercetare, rezumatul proiectului (max 400 de cuvinte), importanta temei si  nivelul cunostintelor in domeniu, descrierea metodologiei si a obiectivelor urmarite, jaloanele temporale.

– Suma de bani va fi folosita pentru sustinerea proiectului selectionat (procurarea de echipament de cercetare, realizarea de publicatii sau brevetarea rezultatelor cercetarii, comunicari stiintifice). Orice publicare a rezultatelor cercetarii trebuie sa mentioneze suportul primit de la compania SC MANU DEVELOPMENTS SRL.

Nu pot participa la acest concurs angajaţii SC MANU DEVELOPMENTS SRL, precum şi rudele de gradul I ale acestora.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate, necorespunzătoare sau incomplete în completarea datelor personale şi în cazul în care Organizatorul consideră că a fraudat.

Art. 4. Condiţiile de desfasurare

Data inceperii depunerii  proiectelor 22.04.2014

Termenul limita al depunerii proiectelor: 21.05.2014

Obiectiv: Obiectivul acestui concurs este de a oferi unui cercetator (medic, biolog) un ajutor in initierea unui proiect de studiu al microbiotei umane si al rolului acesteia in mentinerea sanatatii, din care vor rezulta noi cunostinte in domeniu, cu care cercetatorul va putea aplica pentru alte granturi, mai substantiale.

Criteriile de evaluare: evaluarea se face pe baza noutatii, importantei, fezabilitatii si a perspectivelor ca datele stiintifice rezultate din proiect sa poata face obiectul unor noi granturi mai substantiale.

Comitetul de evaluare : va fi format din 3 persoane din actionariatul, conducerea si partenerii societatii dintre care cel putin o persoana trebuie sa fie medic; evaluarea va avea loc in termen de 3 zile de la incheierea depunerii proiectelor, iar rezultatul, cu proiectul selectat pentru finantare va fi facut public pe site ul www.frenchbakery.ro .

Premiul : grantul concursului este  suma  de 10.000 lei

Proiectele vor trimise la adresa Organizatorului.

Art. 5. Protecţia datelor personale

Tuturor participanţilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanţi la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunţării şi identificării câştigătorului..

Art. 5. Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs din secţiunea Stiri de pe site-ul www.frenchbakery.ro, precum şi din anunturile publicate in ziarul Anuntul Telefonic sau intr-un ziar de circulatie nationala
Utilizatorul va trebui să să completeze corect şi să trimită documentele precizate, la adresa societatii.

Comitetul de evaluare : va fi format din 3 persoane din actionariatul, conducerea si partenerii societatii dintre care cel putin o persoana trebuie sa fie medic; evaluarea va avea loc in termen de 3 zile de la incheierea depunerii proiectelor, iar rezultatul, cu proiectul selectat pentru finantare va fi facut public pe site ul www.frenchbakery.ro .

Art. 6. Desemnarea şi anunţarea câştigătorilor

Vor fi desemnaţi de Comitetul de evaluare câştigătorul care a completat corect formularul de concurs şi au îndeplinit condiţiile de participare menţionate la Art. 3. O persoană nu poate fi desemnată câştigătoare decât o singură dată în cadrul aceluiaşi concurs.
Câştigătorului i se va aduce la cunoştinţă rezultatul concursului la sfârşitul acestuia şi va fi contactaţi telefonic sau prin e-mail la finalul concursului în baza datelor funizate, pentru a i se comunica modalitatea de a intra în posesia premiului.
În cazul în care câştigătorul nu trimite în 72 de ore informaţiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate / incomplete, premiul nu se va acorda.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării răspunsurilor din motive care nu ţin de el.
Câştigătorulva primi pe e-mail toate informaţiile legate de ridicarea premiului. Câştigătorul va prezenta Organizatorului buletinul sau cartea de identitate.

Art. 7. Informarea publicului

Concursul va fi anuntat pe site-ul Organizatorului si intr-un ziar de circulatie nationala. Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.frenchbakery.ro, dar şi prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

Art. 8. Întreruperea concursului

Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunţe publicul prin intermediul site-ului www.frenchbakery.ro.

Art. 9. Taxe şi impozite aferente

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligaţii financiare legate de premiile oferite, acestea căzând în sarcina persoanelor câştigătoare.

Art. 10. Litigii

În cazul unor litigii apărute între SC MANU DEVELOPMENTS SRL  şi participanţii la concurs, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente române.

 

Welcome to Gaspard, an online haven for true coffee lovers.